Laki ja säännöt

Länsi-Uudellamaalla takka aiheuttaa noin 40 tulipaloa vuodessa.
Lue lisää aiheesta osoitteessa lup.fi.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimeenpanolautakunta päätti 8.6.2017, että piirinuohous Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella lopetetaan vuoden 2018 alussa.
Lue lisää aiheesta osoitteessa lup.fi.

Pelastuslaki finlex.fi

Sotning