Käynnin valmistelu

SotningNuohotessa talosta tulee löytyä hyväksytyt kattosuojalaitteet, kiinnitetyt kattotikkaat sekä kävelytie.

Nuohoukseen liittyy aina tietty riski siihen, että noki läpäisee vuotokohtia. Tätä voi myös esiintyä luukkuja avatessa noen poistamista varten.

Tämän takia on aina hyvä etukäteen suojata lattiat sekä takan läheisyyteen sijoitetut kalusteet, esim. levittämällä sanomalehtiä.