Inför besöket

Vid sotning bör det finnas godkända takskyddsanordningar, fastsatt takstege samt takbrygga.

Att sota medför alltid en viss risk för att sot tränger ut från otätheter. Det kan även hända då man öppnar luckor för att avlägsna sotet.

Därför är det alltid bra att i förväg skydda golv samt möbler som är placerade nära eldstaden, t.ex genom att sätta ut lite tidningar.