Välkommen

 

RING SOTARN!

Johan Ahlgren   040 507 86 07

Tomas ”Knoppen” Rosendal   040 14 222 45

Joppe Nordström 040 131 3404

Mathias Näsman 040 507 8607

•Sotning även i skärgården•

sotning.fi

Erbjuder sotningstjänster även kvällstid samt på veckoslut

Sotning är viktigt att utföra för att förebygga en av de vanligaste brandorsakerna i småhus, brand orsakad av eldstad eller rökkanal.Sotning är en lagstadgad sak man skall utföra en gång per år i fastbosatta hus och vart tredje år i fritidshus.

Lagstadgad sotning får endast utföras av en sotare som utfört sotarexamen.