Välkommen

Johan Ahlgren

Jag heter Johan Ahlgren, är Ekenäsbo och har tagit yrkesexamen inom sotning år 2006.

Jag erbjuder sotningstjänst även kvällstid samt på veckoslut.

Sotning är viktigt att utföra för att förebygga en av de vanligaste brandorsakerna i småhus, brand orsakad av eldstad eller rökkanal.

Sotning är en lagstadgad sak man skall utföra en gång per år i fastbosatta hus och vart tredje år i fritidshus.

Lagstadgad sotning får endast utföras av en sotare som utfört sotarexamen.